Število članov narašča, ti pa se aktivno udeležujejo dogodkov, ki so v programu društva. Poleg članarine se člani odločajo za vplačilo v sklad vzajemne samopomoči (posmrtnina).

V društvu deluje sedem sekcij, oz. dve več kot doslej in sicer:

  • ŠPORTNA SEKCIJA (treningi vsako sredo), sodelovali so na medobčinskih tekmovanjih (šah, balinanje, kegljanje, pikado, ribolov, streljanje z zračno puško in metanje krogov) in meddruštvenih tekmovanjih. Udarniško vzdržujejo prostor za lastne potrebe v Limberku;
  • KOLESARSKA SEKCIJA – izvedli so kolesarjenje po Savinjski dolini z dobro udeležbo in sicer v mesecu juniju in mesecu septembru;
  • ROČNODELSKA SEKCIJA: sestajajo se vsak četrtek, kjer ustvarjajo izdelke. Udeležujejo se razstav in srečanj v ožjem in širšem okolju na osnovi vabil. Konec meseca avgusta so izvedle razstavo ročnih del in obeležile 30. letnico svojega delovanja. 11.11.2016 in 12.11.2016 je sekcija sodelovala na mednarodnem festivalu ročnih del v Velenju;
  • RUDARSKA ČETA: 04.06.2016 so izvedli ekskurzijo na Primorsko, udeležujejo se čistilnih akcij in pogrebov, ter vzdržujejo rudarsko dediščino. V začetku julija je četa sodelovala pri izvedbi rudarskega praznika;
  • MEŠANI PZ GRIŽE: deluje od 1.9.2014 dalje in šteje 26 članov ter predstavlja medgeneracijsko sodelovanje. Vodi ga ga. Zdenka Markovič, vaje so vsak ponedeljek v OŠ Griže. Do 25.01.2017 je imel že 12 nastopov, od tega en samostojen nastop v domu oskrbovancev v Preboldu, na katerem smo izvedli 9 pesmi v dveh sklopih skupaj z UBRANIMI STRUNAMI in sodelovali na enem humanitarnem koncertu. Cilj zbora je ohranjati pevsko tradicijo v kraju ter delovati za potrebe ožje in širše skupnosti. Izvedli so intenzivne pevske vaje v mesecu maju;
  • PLANINSKA SEKCIJA: sodelujejo na pohodih v organizaciji različnih društev, povprečno 20 članov se poda na različne pohode enkrat mesečno;
  • LITERARNO ETNOGRAFSKA SEKCIJA: vključuje približno 18 članov, ki se sestajajo enkrat mesečno pod strokovnim vodenjem s področja literature in etnografije. 18.10.2016 je izvedla strokovno ekskurzijo v Žičko kartuzijo z okolico katere so se udeležili vsi člani.

09.01.2016 je bilo organizirano drugo novoletno srečanje članov, ki ga je obiskalo 130 zainteresiranih. Pripravili smo kulturni program, pogostitev z darili in zabava z živo glasbo. Tretje novoletno srečanje pa je bilo organizirano 07.01.2017 ki ga je obiskalo 90 zainteresiranih.

Izvedli smo izobraževanje iz računalništva v OŠ Griže, 03.03.2016 in izobraževalni izlet v Vipavsko dolino (Kostanjevica nad Novo Gorico in Solkan), kopalni izlet v Fieso v začetku meseca julija ter potopisni izlet v Prekmurje (Lendava z okolico) z martinovanjem na turistični kmetiji v Sp.Ščavnici.

Člani se udeležujejo organiziranih pohodov v okviru KS in širše (na Hom, od Starega Piskra do spomenika talcev v Pongracu, po poteh KS itd.).

V marcu je bil izveden občni zbor, kjer smo med drugim obeležili tudi dan žensk in 40. letnico društva (vpis v register društev).

Obiskali smo tri 90-letnike z darili za rojstni dan.

Obveščanje o aktivnostih in raznih dogodkih poteka preko informatorjev, oglasne deske in plakatov po KS ter preko spletne strani KS. Poskrbimo tudi za določene članke v občinskem časopisu.

Dobro sodelujemo z ostalimi društvi v kraju, s KS Griže, z Občino Žalec, z OZ DU Žalec kot tudi s pokrajinsko zvezo in z ZDUS-om.

Zaradi dotrajanosti društvenih objektov (Fiesa) in inventarja smo intenzivno izvajali nujna vzdrževalna dela in nabave (ureditev notranje jedilnice - oblaganje s ploščami Knauf in beljenje, obnova strehe nad njo – izolacija in nova kritina, ureditev odtokov in kanalizacije na dvoriščnem delu, ureditev zunanjega tuša ter oplesk stavbnega pohištva in ostalih lesenih delov na objektu v sklopu kuhinje. Pri vhodu na dvorišče smo namestil žično ograjo z vrati.

Na objektu v Grižah smo nadomestili še 3 okna v dvorani in vhodna vrata v gostinski del ter uredili okolico (odstranili smreko na severni strani objekta, zasadili zelenico pred objektom) in izvedli tudi čistilno akcijo.

Z veseljem ugotavljamo, da se je obsežna in pestra ponudba v programu društva dobro prijela in je udeležba na posameznih dogodkih zelo številna tako da občasno presega možnosti.

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!

 

 
 

Kulturni praznik 2017 
 

 
 

Koledar dogodkov
April 2018
PonToSrČePeSoNe
Podatki o podjetju

Naslov: Migojnice 6, 3302 Griže
Telefon: (03) 571 82 20
Fax: (03) 571 82 20
E-mail: krajevna.skupnost.grize@siol.netPredsednik:
Marjan Vodeb
GSM: 041 437 424

Tajnik KS:

Stane Vipotnik

Uradne ure:

  • sreda 15:00 - 16:00


Kontaktni podatki:
Alenka Valant,
M: 051 213 083,
E: alenka.valant@zav-tilia.si 
© 2011, grize.si