Krajevna skupnost Griže
KUD Svoboda Griže
Turistično društvo Griže

VABIJO na
BOŽIČNO-NOVOLETNO domačo tržnico,
ki bo v soboto, 20.12. od 09. do 12. ure na pakririšču v Migojnicah

Obiskovalci boste lahko uživali ob
pokušini domačih dobrot,
kuhanem vinu
in domači glasbi

VABLJENI!Zvezdica Zaspanka


Društvo upokojencev Griže

Število članov narašča, tako da se bližamo številki 600, namreč sledimo potrebam in interesom vključenih ker želimo povečevati tudi njihovo aktivnost.
Poleg članarine se člani odločajo za vplačilo v sklad vzajemne samopomoči (posmrtnina).

V okviru društva delujejo štiri sekcije in sicer:

  • ŠPORTNA SEKCIJA: (treningi vsako sredo), sodelovali so na 5 medobčinskih tekmovanjih (šah, balinanje, kegljanje, pikado, ribolov, streljanje z zračno puško in metanje krogov) in 13 meddruštvenih tekmovanjih. Udarniško so uredili prostor za lastne potrebe v Limberku;
  • KOLESARSKA SEKCIJA: v juniju in oktobru so izvedli organizirano kolesarjenje po Savinjski dolini z dobro udeležbo;
  • ROČNODELSKA SEKCIJA: sestajajo se vsak četrtek, kjer ustvarjajo izdelke, del skupine je organiziran v vokalno zasedbo, ki aktivno vadi in tudi nastopa. Udeležujejo se razstav in srečanj v ožjem in širšem okolju na osnovi vabil. Izvedli so samostojno razstavo v okviru krajevnega praznika (avgust) in se udeležili mednarodnega festivala vezenja v Velenju;
  • RUDARSKA ČETA: izvedli so ekskurzijo v Brkine, udeležili so se čistilnih akcij in pogrebov ter sodelovali v okviru  rudarskega praznika v Limberku. Skrbijo za rudarsko dediščino;

Vsako prvo sredo v mesecu izvajamo kulturno rekreativno srečanje za člane v društvenih prostorih v obliki debatnega in literarnega udejstvovanja. Na terenu pa smo izvedli medgeneracijski pohod do zasebnega parka v zaselku Velika Hosta ter pohod po Zabukovici s pevskim in kulinaričnim zaključkom na temo jesenskih brezmesnih dobrot.

Izvedli smo dvoje izobraževanj in sicer na temo zdravilnih zelišč in v okviru medgeneracijskega sodelovanja izobraževanje iz računalništva v OŠ Griže (pomladni in jesenski čas). Prav tako so izleti vključevali izobraževalne vsebine (vrste češnjevih dreves – Vrtovin, botanični vrt Sežana in Mira Mare).

Člani se udeležujejo pohodov v okviru KS in širše (na Hom, od Starega Piskra do spomenika talce v Pongracu, na Igriše, vsak tretji četrtek v mesecu so izvedeni planinski izleti, katerih se udeležuje do 20 naših članov).

Izleti in druženja: Vipavska dolina – Vrtovin (praznik češenj) in grad Prestranek s posestvom, Italija – Mira Mare z obiskom Fiese, kopalni izlet v Fieso – avgust zaključek sezone, botanični park Sežana z martinovanjem v Grahovem Brdu „osmica“.

Poleg izletov smo izvedli še občni zbor s praznovanjem dneva žensk, se udeležili srečanja društev upokojencev v Limberku ter srečanja starejših krajanov v septembru, pred nami pa je še novoletno srečanje članov.

Obiskali smo štiri 90-letnike z darili za rojstni dan. Izvedli še bomo obisk naših članov v domovih za Novo leto.

Obveščanje o aktivnostih in raznih dogodkih poteka preko informatorjev, oglasne deske  in plakatov po KS ter preko spletne strani KS

Dobro sodelujemo z ostalimi društvi v kraju, s KS Griže, z Občino Žalec, z OZ DU Žalec kot tudi s pokrajinsko zvezo in z ZDUS-om.

Zaradi dotrajanosti društvenih objektov (Griže, Fiesa) in inventarja smo intenzivno izvajali nujna vzdrževalna dela in nabave (nadstreški, izolacije, beljenje, stavbno pohištvo – zamenjava dotrajanih oken in vrat, posode, posteljnine ipd.), kar je terjalo precejšna sredstva.

S 1. septembrom je pričel delovati mešani pevski zbor, ki ima meddruštveni in medgeneracijski značaj in bo prvič nastopil na novoletnem srečanju članov društva.

                                                                                                  Predsednica
                                                                                            Danica V. Veligošek

Koledar dogodkov
december 2014
PonToSrČePeSoNe
  • 20. december 2014 ob 09:00
  • 25. december 2014 ob 16:00
Podatki o podjetju

Naslov: Migojnice 6, 3302 Griže
Telefon: (03) 571 82 20
Fax: (03) 571 82 20
E-mail: krajevna.skupnost.grize@siol.netPredsednik:
Marjan Vodeb
GSM: 041 437 424

Tajnica KS:

Marjetka Gabrovšek

Uradne ure:

  • sreda 15:00 - 16:00


Kontaktni podatki:
Alenka Valant,
M: 051 213 083,
E: alenka.valant@zav-tilia.si 
© 2011, grize.si