Kulturno društvo Svoboda Griže

Prvi zapis o organizirani kulturni dejavnosti je ohranjeno Povabilo na I. občni zbor bralnega in kmetijskega društva v Grižah iz leta 1884, ki se je odvijal v društvenih prostorih Piklove hiše.

Delavsko kulturno društvo Svoboda (DKD Svoboda) je bilo ustanovljeno 1921. Idejo o društvu so prinesli rudarji, ki so rudarili po Evropi. Društvo je imelo prvi sedež pri Martinu Gominšku (gostilna Volk) v Grižah, kasneje so se preselili k Cocej, kjer je bila ravno tako gostilna in kjer so leta 1925 razvili svoj prapor. Ustanovili so knjižnico s čitalnico, z delom pa je pričela dramska sekcija, moški pevski zbor in tamburaši. Leta 1935 je državna uprava izdala odlok, da morajo DKD Svoboda razpustiti. Člani društva so odigrali pomembno vlogo pri širjenju delavske kulture.

Leta 1937 so ustanovili novo kulturno prosvetno društvo Vzajemnost, ki je delovalo do okupacije leta 1941.

Kulturno prosvetnih društev po koncu druge svetovne vojne, leta 1945, še ni bilo. Bogato kulturno prosvetno življenje, ki so ga organizirale druge organizacije, pa je zahtevalo večji prostor za prireditve. Tako so leta 1948 pričeli z gradnjo zadružnega doma, ki je bil po raznih zapletih in mnogih urah prostovoljnega dela dokončan v letu 1956. Že čez dve leti so k domu dozidali prizidek. Leta 1950 so ga preimenovali v Kulturno prosvetni dom.

Leta 1950 so ustanovili Izobraževalno umetniško društvo Peter Šprajc (IZUD), ki se je v letu 1954 preimenovalo v Delavsko prosvetno društvo Svoboda Zabukovica (DPD). Po izgradnji kulturnega doma se je sedež društva prenesel v Griže. Točnega zapisa kdaj se je društvo preimenovalo v DPD Svoboda Griže ni, verjetno pa ob zaprtju Rudnika Zabukovica. Društvo se je leta 1998 preimenovalo v Kulturno društvo Svoboda Griže (KuD).

Na pobudo igralcev so leta 1950 pričeli graditi letno gledališče Limberk. To je bil vedno kraj za potepuhe, cigane, otroke, ki so se tam igrali. Limberk naj bi služil širšemu območju ne samo griškim krajanom. Preimenovali so ga v Okrajno letno gledališče. Velik delež so zopet prispevali krajani s prostovoljnim delom. Zgradili so kamniti avditorij, poleg njega pa okrepčevalnico oziroma garderobni objekt. Leta 1954 so letno gledališče uradno odprli s predstavo Deseti brat.

Člani kulturnega društva oba objekta skrbno čuvajo, obnavljajo in so nanju zelo ponosni. KuD Svoboda Griže je bila poznana po tradicionalnih prireditvah Kresovanje, ki se je preimenovalo v koncert Pojo naj ljudje, Poletne kulturne prireditve, Zlate citre in Miš maš. Poznani so tudi po bogati glasbeni in dramski dejavnosti. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja so imeli kino, v domu pa je tudi bogata knjižnica, ki sedaj spada pod Medobčinsko splošno knjižnico Žalec.

Mnogi člani so dobitniki Savinovih nagrad in priznanj, ki jih vsako leto podeljuje Občina Žalec.

V Kulturnem društvu Svoboda Griže delujejo naslednje sekcije:

Kontaktni podatki

Naziv: Kulturno društvo (KuD) Svoboda Griže
Naslov: Migojnice 6, 3302 Griže
Telefon: 03 571 82 15
E-mail: kudsvoboda.grize@gmail.com

Predsednik: Lilijana Jančič

Vodje sekcij in člani UO:
 • Urška Zakošek – Ženski pevski zbor
 • Mito Kot – Gledališka skupina
 • Božo Trnovšek - Skupina Ubrane strune
 • Tanja Kastelic – Teater mladih
 • Lidija Tamše – Likovna sekcija
 • Dejan Mastnak – Harmonikarski orkester
 • Breda Veber – ŠKD OŠ Griže
 • Danica Vončina Veligošek

Koledar dogodkov
May 2024
PonToSrČePeSoNe
 • 18. May 2024 ob 18:00
 • 25. May 2024 ob 19:00
Podatki o podjetju

Naslov: Migojnice 6, 3302 Griže
Telefon: (03) 571 82 20
Fax: (03) 571 82 20
E-mail: krajevna.skupnost.grize@siol.netPredsednica:
Olga Markovič
GSM: 041 933 264

Tajnik KS:

Stane Vipotnik

Uradne ure:

 • sreda 15:00 - 16:00© 2011, grize.si